УКРАЇНА                                                                     УКРАИНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА                       ХАРЬКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                    ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

20 сесія 6 скликання                                                     20 сессия 6 созыва


РІШЕННЯ


від 24.10.2012 р. № 900/12

м. Харків

Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України

На підставі ст.ст. 116, 127, 128 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 29 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про затвердження «Порядку продажу земельних ділянок або прав на них на підставі цивільно-правових договорів у м. Харкові» від 24.12.2008 р. № 362/08, керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Продати юридичним та фізичним особам, зазначеним у додатку 1, земельні ділянки.

2. Внести зміни до рішень сесій Харківської міської ради, згідно з додатком 2. Інші пункти рішень сесій Харківської міської ради 4, 5 та 6 скликань залишити без змін.

3. Попередити юридичних та фізичних осіб, зазначених у додатку 1, що земельні ділянки мають обмеження та обтяження (згідно з висновками відповідних державних органів доданих до землевпорядної документації).

4. Управлінню земельних відносин Департаменту містобудування, архітектури та земельних відносин оформити договори купівлі-продажу земельних ділянок, зазначених у додатку 1 до цього рішення.

5. Особам, зазначеним у додатку 1 до цього рішення, оформити Державні акти на право власності на вказані земельні ділянки у встановленому порядку.

6. Договори оренди землі, Державні акти на право постійного користування землею, зазначені в додатку 1 до цього рішення вважати такими, що припиняють дію з дня державної реєстрації Державних актів на право власності на земельні ділянки.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.


Міський голова Г.А. Кернес


Додаток 1

до рішення 20 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України»

від 24.10.2012 р. № 900/12


Перелік юридичних та фізичних осіб, яким продаються земельні ділянки

1. Продати земельні ділянки юридичним та фізичним особам України:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА АНДА»:

1.1. Перевести земельну ділянку з земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення до земель житлової та громадської забудови.

1.2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,7484 га для реконструкції та подальшої експлуатації нежитлових будівель літ. «А-7», літ. «Б-2», літ. «В-2» та літ. «Г-3» під торговельно-офісні приміщення з об'єктами соцкультпобуту, яка розташована за адресою: просп. Московський, 138-А, у Фрунзенському районі м. Харкова.

1.3. Продати земельну ділянку площею 0,7484 га з земель житлової та громадської забудови, розташовану за адресою: м. Харків, просп. Московський, 138-А, Фрунзенський район, (кадастровий номер 6310138500:02:001:0038) за ціною 3 778 772,00 (Три мільйона сімсот сімдесят вісім тисяч сімсот сімдесят дві) грн. 00 коп. (без ПДВ) для реконструкції та подальшої експлуатації нежитлових будівель літ. «А-7», літ. «Б-2», літ. «В-2» та літ. «Г-3» під торговельно-офісні приміщення з об'єктами соцкультпобуту.

1.4. Реконструкцію об'єкта виконати до 31.12.2017 року.

1.5. Надати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА АНДА» розстрочення кінцевого розрахунку терміном на 2 (два) роки у порядку, визначеному чинним законодавством.

1.6. Попередити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА АНДА», що на зазначену земельну ділянку встановлено обмеження (обтяження):

- площею 0,7484 га - заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки (код 01.06.05);

- площею 0,1774 га - охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту (код 01.01.03);

- площею 0,0147 га - охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта зв'язку (код 01.01.04);

- площею 0,1541 га - охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи (код 01.01.05);

- площею 0,0382 га - право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху (код 02.03.01).

1.7. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, а також сплата першого платежу, є підставою для видачі Державного акту на право власності на земельну ділянку та його державної реєстрації.

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛІВІН 2010»:

2.1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та подальшої експлуатації багатофункціонального комплексу з урахуванням знесення нежитлової будівлі літ. «Б-1», яка розташована за адресою: вул. Сумська, 134-А у Київському районі м. Харкова.

2.2. Продати земельну ділянку площею 0,5039 га з земель житлової та громадської забудови, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 134-А, Київський район (кадастровий номер 6310136600:04:001:0031) за ціною 1 260 760,00 (Один мільйон двісті шістдесят тисяч сімсот шістдесят) грн. 00 коп. (без ПДВ) для будівництва та подальшої експлуатації багатофункціонального комплексу з урахуванням знесення нежитлової будівлі літ. «Б-1».

2.3. Будівництво об'єкту виконати до 30.12.2019 року.

2.4. Попередити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛІВІН 2010», що на зазначену земельну ділянку встановлено обмеження (обтяження):

площею 0,5039 га - заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки (код 01.06.05);

площею 0,0173 га - охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи (код 01.01.05);

площею 0,0425 га - охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту (код 01.01.03);

площею 0,0104 га - охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта зв'язку (код 01.01.04).

2.5. Пункт 37. додатку до рішення 15 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про надання дозволу на розробку проектів відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам для експлуатації та обслуговування будівель і споруд» від 25.04.2012 року № 703/12 відмінити.

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ШЛЯХ»:

3.1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та подальшої експлуатації об'єкта стаціонарної рекреації з урахуванням знесення нежитлової будівлі літ. «Р-2» по вул. Сумській, 81 у Дзержинському районі м. Харкова.

3.2. Продати земельну ділянку площею 0,3543 га з земель рекреаційного призначення, земель історико-культурного призначення, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, Дзержинський район (кадастровий номер 6310136300:11:001:0494) за ціною 1 948 810,00 (Один мільйон дев'ятсот сорок вісім тисяч вісімсот десять) грн. 00 коп. (без ПДВ) для будівництва та подальшої експлуатації об'єкта стаціонарної рекреації з урахуванням знесення нежитлової будівлі літ. «Р-2».

3.3. Будівництво об'єкту виконати до 30.12.2019 року.

3.4. Попередити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ШЛЯХ», що на зазначену земельну ділянку встановлено обмеження (обтяження):

площею 0,3543 га - заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки (код 01.06.05);

площею 0,0194 га - охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту (код 01.01.03);

площею 0,0044 га - охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи (код 01.01.05);

площею 0,3543 га - зона особливого режиму забудови (код 01.06.01).

3.5. Припинити Управлінню з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради право користування частиною земельної ділянки площею 0,3543 га за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, Дзержинський район (Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою № 631010003000049 від 14.10.2011р.).

3.6. Вирішити питання щодо оформлення земельної ділянки, що залишилась у користуванні Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою № 631010003000049 від 14.10.2011 р.) згідно чинного законодавства.

4. Громадянка Боєва Олена Юріївна:

4.1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлових будівель літ. «Б-1», літ. «В-1», літ. «Г-1», літ. «Д-1» (бокси для ремонту автомобілів та автомийка) за адресою: м. Харків, вул. Валер'янівська, 9 у Червонозаводському районі.

4.2. Продати земельну ділянку площею 0,0630 га з земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та ішого призначення, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Валер'янівська, 9, Червонозаводський район, (кадастровий номер 6310138800:05:040:0004) за ціною 148 500,00 (Сто сорок вісім тисяч п'ятсот) грн. 00 коп. (без ПДВ) для обслуговування нежитлових будівель літ. «Б-1», літ. «В-1», літ. «Г-1», літ. «Д-1» (бокси для ремонту автомобілів та автомийка).

4.3. Попередити громадянку Боєву Олену Юріївну, що на зазначену земельну ділянку встановлено обмеження (обтяження):

- площею 0,0630 га - заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки (код 01.06.05).

5. ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ КОВАЛЬ ВОЛОДИМИР ГАВРИЛОВИЧ:

5.1. Продати земельну ділянку площею 0,1125 га з земель житлової та громадської забудови, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 161 та вул. Матюшенка, 1, Київський район, (кадастровий номер 6310136600:03:011:0028) за ціною 412 900,00 (Чотириста дванадцять тисяч дев'ятсот) грн. 00 коп. (без ПДВ) для експлуатації та обслуговування нежитлових будівель.

5.2. Попередити ФІЗИЧНУ ОСОБУ - ПІДПРИЄМЦЯ КОВАЛЯ ВОЛОДИМИРА ГАВРИЛОВИЧА, що на зазначену земельну ділянку встановлено обмеження (обтяження):

- площею 0,1125 га - заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки (код 01.06.05),

- площею 0,0068 га - охоронна зона навколо інженерних комунікацій (код 01.01.08).

5.3. Підпункт 34.1. пункту 34. додатку 1 до рішення 23 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про припинення та надання юридичним та фізичним особам у користування та надання згоди на укладання договорів суборенди земельних ділянок для експлуатації та обслуговування будівель і споруд» від 20.06.2008 р. № 164/08 відмінити, як невиконаний.

6. Громадянка Окань Юлія Володимирівна:

6.1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування нежитлової будівлі літ. «И-1» (цех РТВ) по вул. Біологічній, 19, у Червонозаводському районі м. Харкова.

6.2. Продати земельну ділянку площею 0,0770 га з земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики та іншого призначення, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 19, Червонозаводський район, (кадастровий номер 6310138800:05:054:0028) за ціною 121 400,00 (Сто двадцять одна тисяча чотириста) грн. 00 коп. (без ПДВ) для обслуговування нежитлової будівлі літ. «И-1» (цех РТВ).

6.3. Попередити громадянку Окань Юлію Володимирівну, що на земельну ділянку встановлено обмеження (обтяження):

площею 0,0770 га - заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки (код 01.06.05),

площею 0,0095 га - охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту (код 01.01.03).

6.4. Договір на право тимчасового користування землею від 29.12.2001 р., реєстраційний № 2825 припиняє дію з моменту державної реєстрації Державного акту на право власності на земельну ділянку по вул. Біологічній, 19.

7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВРОРА» ТОРГОВО РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС»:

7.1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літ. «В-2» (торгово-розважальний комплекс) по вул. Академіка Богомольця, 1-А у Жовтневому районі м. Харкова.

7.2. Продати земельну ділянку площею 0,2196 га з земель житлової та громадської забудови, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Академіка Богомольця, 1-А, Жовтневий район (кадастровий номер 6310137900:04:017:0061) за ціною 659 590,00 (Шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч п'ятсот дев'яносто) грн. 00 коп. (без ПДВ) для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літ. «В-2» (торгово-розважальний комплекс).

7.3. Попередити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВРОРА» ТОРГОВО РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС», що на зазначену земельну ділянку встановлено обмеження (обтяження):

площею 0,2196 га - заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки (код 01.06.05);

площею 0,0113 га - охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта енергетичної системи (код 01.01.05).

7.4. Пункт 9.3. додатку 1 до рішення 26 сесії Харківської міської ради 5 скликання «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для розміщення та експлуатації малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності» від 23.10.2008 року № 270/08 відмінити.

8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАЙР»:

8.1. Продати земельну ділянку площею 0,0417 га з земель житлової та громадської забудови, що розташована за адресою: м. Харків, вул. Петровського, 22, Київський район (кадастровий номер 6310136600:02:009:0511) за ціною 146 039,00 (Сто сорок шість тисяч тридцять дев'ять) грн. 00 коп. (без ПДВ) для будівництва та подальшої експлуатації багатофункціонального комплексу з урахуванням знесення нежитлової будівлі літ. «Х-1».

8.2. Будівництво об'єкту виконати до 30.12.2019 року.

8.3. Попередити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШАЙР», що на зазначену земельну ділянку встановлено обмеження (обтяження):

площею 0,0417 га - заборона на зміну цільового призначення земельної ділянки (код 01.06.05);

площею 0,0123 га - охоронна зона навколо (вздовж) об'єкта транспорту (код 01.01.03).

8.4. Договір оренди землі, реєстраційний № 66200/04 від 29.10.2004 року, припиняє дію з моменту реєстрації Державного акту на право власності на земельну ділянку по вул. Петровського, 22.


Заступник директора Департаменту містобудування

архітектури та земельних відносин -

начальник управління земельних відносин Б.І. Баронін


Додаток 2

до рішення 20 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України»

від 24.10.2012р. № 900/12


Перелік рішень Харківської міської ради, до яких вносяться зміни:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЕРМЕС 2012»:

1.1. Внести зміни до підпункту 11.1. та підпункту 11.2. пункту 11. додатку до рішення 19 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок юридичним та фізичним особам України» від 26.09.2012 р. № 844/12, виклавши його в наступній редакції.

«11.1. Надати дозвіл на розробку проекту відведення земельної ділянки площею, орієнтовно, 0,1550 га, для будівництва та подальшої експлуатації торговельного комплексу з урахуванням знесення нежитлової будівлі літ. «Л-1» за адресою м. Харків, просп. Московський, 256, Фрунзенський район, Орджонікідзевський район.

11.2. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею, орієнтовно, 0,1550 га за адресою: м. Харків, просп. Московський, 256, Фрунзенський район, Орджонікідзевський район, для будівництва та подальшої експлуатації торговельного комплексу з урахуванням знесення нежитлової будівлі літ. «Л-1».»

2. ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕЗУГЛИЙ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ТА ФІЗИЧНА ОСОБА - ПІДПРИЄМЕЦЬ БРАЖНИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ:

2.1. Внести зміни до підпункту 21.1. пункту 21. додатку 1 до рішення 16 сесії Харківської міської ради 6 скликання «Про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам України» від 22.06.2012 р. № 762/12, замінивши «6310138800:03:016:0003» на «6310138200:03:016:0003».


Заступник директора Департаменту містобудування

архітектури та земельних відносин -

начальник управління земельних відносин Б.І. Баронін