У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про забезпечення перебування в Україні офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на виборах 1994 року

З метою організації перебування в Україні офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій під час підготовки і проведення виборів народних депутатів України 27 березня 1994 року, Президента України, голів місцевих Рад і депутатів місцевих рад 26 червня 1994 року постановляю:
1. Підтримати пропозиції Президії Верховної Ради України та Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України і утворити Робочу групу забезпечення перебування в Україні офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на виборах 1994 року (далі - Робоча група).
2. Затвердити персональний склад Робочої групи (додається).
3. Затвердити План організаційних заходів щодо забезпечення перебування в Україні офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на виборах 1994 року (додається).
4. Кабінету Міністрів України вирішити у десятиденний строк питання щодо матеріально-технічного, фінансового та інших видів забезпечення перебування в Україні офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій.
5. Раді Міністрів Республіки Крим, місцевим Радам народних депутатів та місцевим державним адміністраціям забезпечити організацію роботи та обслуговування на місцях офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій.
6. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.
Президент України
Л.КРАВЧУК
м. Київ, 10 лютого 1994 року
N 39/94

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 10 лютого 1994 року N 39/94

СКЛАД

Робочої групи забезпечення перебування в Україні офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на виборах 1994 року

НОВИЦЬКИЙ Євген Антонович - заступник голови Комісії Верховної Ради України у питаннях діяльності Рад народних депутатів, розвитку місцевого самоврядування (керівник Робочої групи)
ПІДПАЛОВ Леонід Васильович - заступник Секретаря Адміністрації Президента України (заступник керівника Робочої групи)
ШАРАЄВ Леонід Гаврилович - перший заступник Секретаря Адміністрації Президента України (заступник керівника Робочої групи)
ПАЛІЙ Микола Іванович - старший консультант відділу у питаннях діяльності Рад і органів місцевого самоврядування Секретаріату Верховної Ради України (секретар Робочої групи)
ЖЕЛЕЗНЯК Леонід Леонідович - перший заступник Міністра транспорту України - генеральний директор державної адміністрації залізничного транспорту
КАМПО Володимир Михайлович - заступник Міністра культури України
КУЛИК Зиновій Володимирович - перший віце-президент Державної телерадіомовної компанії України
ЛІПАТОВ Валентин Миколайович - заступник Міністра закордонних справ України
МАРЧЕНКО Микола Олександрович - заступник Міністра транспорту України директор департаменту авіаційного транспорту
МІРОШНИЧЕНКО Едуард Анатолійович - перший заступник голови Державного митного комітету України
НЕДРИГАЙЛО Валентин Михайлович - перший заступник Міністра внутрішніх справ України
ПЕРЕДЕРІЙ В'ячеслав Григорович - перший заступник Міністра охорони здоров'я України
РЕЗНИК Михайло Борисович - перший заступник Міністра зовнішніх економічних зв'язків України
РУДЕНКО Василь Миколайович - Керівник Служби Президента України з питань територій
СОЛОВЙОВ Юрій Олексійович - перший заступник Міністра зв'язку України
СТЕПАНЕНКО Валентин Андрійович - заступник завідуючого Загальним відділом Секретаріату Верховної Ради України
ТАРАНЕНКО Олександр Сергійович - заступник глави Київської міської державної адміністрації
ШЕВЧЕНКО Юрій Іванович - заступник Керуючого справами Верховної Ради України
ШОСТАК Анатолій Миколайович - керівник групи парламентського протоколу Секретаріату Верховної Ради України
ЯВОРСЬКИЙ Анатолій Степанович - заступник Міністра Кабінету Міністрів України.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 10 лютого 1994 року N 39/94

ПЛАН

організаційних заходів щодо забезпечення перебування в Україні офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій на виборах 1994 року

Відповідальні Строк виконання
1. Створити робочу групу підготовки прийому і роботи із спосрерігачами М.Г. Хоменко В.В. Дурдинець Л.Є. Горьовий Г.І. Бондаренко до 11 лютого
2. Визначити координаторів, перекладачів, відповідальних за організацію зустрічей (проводів) делегацій і окремих спостерігачів в аеропортах і на залізничному вокзалі та їх супроводження протягом перебування в Україні. Забезпечення в разі необхідності візами Л.Г. Шараєв Л.В. Підпалов А.С. Яворський В.М. Ліпатов В.А. Степаненко до 1 березня
3. Організувати проходження прибутделегаціями і окремими спостерігачами візово-митних процедур в аеропортах Е.А. Мірошниченко під час прибуття спостерігачів в Україну
4. Виділити приміщення для Робочої Групи та офіційних спостерігачів: обладнати їх телефонним (міським і міжміським), телетайпним зв'язком, телефаксами; встановити у приміщеннях копіювально-розмножувальну техніку, друкарські машинки, комп'ютери, забезпечити канцприладдям А.С. Яворський Ю.І. Шевченко Ю.О. Соловйов А.А. Безпалий А.С. Яворський Ю.І. Шевченко В.О. Шибаєв до 15 лютого до 15 лютого до 15 лютого
5. Підготувати і затвердити "Положення про статус міжнародного спостерігача", затвердити, виготовити та вручити посвідчення про акредитацію І.Г. Ємець В.А. Степаненко С.Л. Кравцова В.Й. Пісковець до 25 лютого
6. Забезпечити безпеку та наперележний громадський порядок у місцях роботи спостерігачів, готелях, аеропортах і на вокзалах В.М. Недригайло протягом перебування спостерігачів в Україні
7. Вирішити питання про розміщення делегацій і окремих спостерігачів у готелях А.С. Яворський Ю.І. Шевченко В.І. Басій до 15 березня
8. Забезпечити організацію перехарчування гостей та влаштування офіційного прийому Україні А.С. Яворський Г.І. Бондаренко Л.В. Підпалов протягом перебування спостерігачів в Україні
9. Забезпечити спостерігачів автотранспортом, авіа- і залізничними квитками для проїзду по України А.С. Яворський Л.Л. Железняк М.О. Марченко В.М. Бурдей протягом перебування спостерігачів в Україні
10. Організувати роботу прес-центру, проведення прес-конференцій, брифінгів, виступів по телебаченню і радіо З.В. Кулик В.М. Ліпатов А.М. Войтович до 20 березня
11. Забезпечити гостей інформаційним матеріалом про Україну, партії і рухи, Верховну Раду України, проектом Конституції, Законом про вибори народних депутатів України та ін. І.Г. Ємець А.М. Войтович В.А. Степаненко до 20 березня
12. Організувати зустрічі спостерігачів: з керівництвом Верховної Ради України, головами постійних комісій Верховної Ради; з керівниками партій і рухів; з керівниками органів виконавчої влади; з керівниками місцевих органів влади і управління М.І. Палій Л.Г. Шараєв А.М. Шостак Л.В. Підпалов Л.В. Підпалов В.М. Руденко Л.В. Підпалов В.М. Руденко під час перебування спостерігачів в Україні
13. Забезпечити медичне та санітарно-протиепідемічне обслуговування офіційних спостерігачів В.Г. Передерій М.П. Ромазан під час перебування спостерігачів в Україні
14. Організувати екскурсійне та культурне обслуговування гостей (за їх бажанням) В.М. Кампо О.С. Тараненко під час перебування спостерігачів в Україні
15. Скласти кошторис витрат Робочої групи організації обслуговування офіційних спостерігачів А.С. Яворський Г.І. Бондаренко до 20 лютого